Energie

Collectieve inkoop zonnepanelen

Rondom het Sarphatipark hebben we een pilot opgezet met kleine VvE’s rondom het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

Dit hebben we gedaan vanuit de gedachtegang dat het aan VvE’s voordelen biedt om zonnepanelen collectief in te kopen. Zo hoeven zij niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden en dit scheelt tijd.

Daarnaast levert een gezamenlijke inkoop mogelijk een financieel voordeel op. Tot slot is het aantrekkelijker voor installateurs om aan een grotere groep te leveren dan aan een enkele VvE. Inmiddels zijn de eerste paar woningen rondom het Sarphatipark voorzien van zonnepanelen.

Lutmastraat, Robijnstraat, Diamantstraat

Met bewoners in de Lutmastraat, Robijnstraat en Diamantstraat hebben we inmiddels twee online bijeenkomst gehad om te kijken naar de mogelijkheden van zonnepanelen en andere duurzame maatregelen.

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar info@duurzaamindepijp.nl.

Lees verder

Zonnepanelen voor VvE’s

Ben je lid van een kleine, grote of gemengde VvE en wil je onderzoeken of zonnepanelen een optie zijn voor jullie dak? En weet je niet hoe je dit precies kunt aanpakken? Duurzaam in De Pijp geeft gratis en onafhankelijk advies.

Voor gemengde VvE’s is er inmiddels een werkgroep gevormd die een aantal bijeenkomsten heeft gehad.

Daarnaast kan Duurzaam in De Pijp helpen bij het organiseren van een collectieve inkoop van zonnepanelen voor kleine VvE’s.

Wil je meer informatie? Neem contact op via info@duurzaamindepijp.nl.

Lees verder

Zonnepanelen voor huurders

Duurzaam in De Pijp en ondersteunt huurders van woningcorporaties bij het realiseren van zonnepanelen op het dak. Zo zijn er nauwe contacten met De Alliantie en Stadgenoot. Op een aantal gebouwen van De Alliantie zijn inmiddels al zonnepanelen gelegd. Ook Stadgenoot is bezig met het traject om zonnepanelen te installeren.

Stadgenoot

Op 14 mei 2020 vond een online bijeenkomst plaats over zonnepanelen voor de huurders van Stadgenoot. Download het verslag, de presentatie van Zongenoot, en de presentatie van Duurzaam in De Pijp.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@duurzaamindepijp.nl.

Lees verder

Zonnepanelen zonder eigen dak: PRET

Heb je geen geschikt dak, maar wil je wel met zonnepanelen zelf energie opwekken? En woon je in De Pijp of Rivierenbuurt in Amsterdam? Dan kun je terecht bij PRET, het Pijp en Rivierenbuurt Energie Team.

Meer informatie vind je op www.pret-amsterdam.nl.

Lees verder

Veel gestelde vragen over zonnepanelen

We hebben een document opgesteld met veel gestelde vragen en antwoorden over zonnepanelen voor VvE’s in De Pijp. Je kunt het document met veel gestelde vragen hier downloaden.

Lees verder

Energiecoach: vraag gratis bezoek aan

Via !WOON kun je een gratis en eenmalig bezoek van een energiecoach aanvragen. De energiecoach geeft tips voor je woning en je ontvangt naar keuze enkele energiebesparingsproducten (een led lamp, waterbesparende douchekop of radiatorfolie) cadeau.

Klik hier om een gratis en eenmalig bezoek van de energiecoach in uw woonplaats aan te vragen.

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. De stichting zonder winstoogmerk is er voor huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden. Het belang van de bewoners staat voorop. 

Lees verder

Energieadvies gemeente

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen gratis energieadvies van de gemeente krijgen. Een deskundig adviseur maakt een afspraak om te videobellen en kijkt wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen of zonnepanelen te plaatsen. De energieadviseur kan daarnaast helpen bij het besluitvormingsproces in de VvE. Ook woningeigenaren die geen lid zijn van een VvE kunnen gratis energieadvies krijgen.

Klik hier voor meer informatie over het energieadvies voor VvE’s van de gemeente.

Lees verder

Werkgroep Warme Wijk

Landelijk is in het kader van het Klimaatakkoord afgesproken dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte moeten ontwikkelen voor eind 2021. Daarbij moet per wijk aangegeven worden voor welke warmteoptie gekozen wordt, en voor de wijken die tot 2030 aan de beurt zijn, moet een plan gemaakt worden.

Het is belangrijk om als bewoners gezamenlijk onze stem te laten horen richting de gemeente, zodat rekening wordt gehouden met de behoeften, wensen en zorgen van bewoners. Daarom zijn we gestart met de werkgroep Warme Wijk.

Het voornaamste doel van de werkgroep Warme Wijk is om vanuit bewoners een visie te ontwikkelen voor een duurzame warmtevoorziening voor De Pijp.

Daartoe werken we samen met studenten van de VU die onderzoek doen naar het thema ‘De Warme Wijk’. De werkgroep zal een advies uitbrengen aan de gemeente over de Transitievisie Warmte en over de concrete uitwerking voor de verschillende buurten in De Pijp.

Heb je interesse om mee te doen met de werkgroep? Stuur dan een mailtje naar info@duurzaamindepijp.nl.

Lees verder

Subsidies

Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar VvE’s mogelijk gebruik van kunnen maken (2019). We zetten een aantal belangrijke regelingen hieronder op een rijtje.

  • Belastingmaatregel voor particulieren: naast (zelfstandig) ondernemers kunnen ook particulieren de BTW terugkrijgen op de aanschaf van zonnepanelen. Hiervoor vult u een formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in. U schrijft zich tijdelijk in als ondernemer en op die manier kunt u de BTW terugkrijgen. www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/
  • Particulieren en VvE’s met 10 of meer woningen kunnen een energielening van de gemeente Amsterdam krijgen. Zoek op www.amsterdam.nl naar energielening.
  • VvE’s kunnen ook een lening bij het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam aanvragen. Kijk op: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaamheidsfonds
  • VvE’s en particulieren kunnen een Energiebespaarlening aanvragen via www.energiebespaarlening.nl. (Hiervoor geldt bij VvE’s als voorwaarde dat eerst een Maatwerk Energieadvies wordt opgesteld door een gecertificeerd adviseur.)
  • VvE’s kunnen een zogenaamde subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huissubsidie.

Lees verder

Handige links

In dit blok vind je handige links die te maken hebben met duurzame initiatieven in Amsterdam.

02025.nl
Online platform om kennis en ervaringen te delen en samen te werken met als doel om Amsterdam (020) koploper van de energietransitie te maken: nul C02 uitstoot in 2025.

!Woon
Informatie en advies over onder andere energie(besparing) voor huurders, kopers en woningzoekenden.

Regionaal energieloket van de Rijksoverheid
Advies en informatie over geschikte isolatie voor jouw huis, passende alternatieven voor verwarmen op aardgas, en contact met bedrijven.

Aanvragen gratis energie-advies (voor VvE’s) bij Gemeente Amsterdam
Gratis energie-advies voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

Lees verder