Werkgroep Warme Wijk

Landelijk is in het kader van het Klimaatakkoord afgesproken dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte moeten ontwikkelen voor eind 2021. Daarbij moet per wijk aangegeven worden voor welke warmteoptie gekozen wordt, en voor de wijken die tot 2030 aan de beurt zijn, moet een plan gemaakt worden.

Het is belangrijk om als bewoners gezamenlijk onze stem te laten horen richting de gemeente, zodat rekening wordt gehouden met de behoeften, wensen en zorgen van bewoners. Daarom starten we met de werkgroep Warme Wijk.

Werkgroep Warme Wijk

Het voornaamste doel van de werkgroep Warme Wijk is om vanuit bewoners een visie te ontwikkelen voor een duurzame warmtevoorziening voor De Pijp.

Daartoe werken we samen met studenten van de VU die onderzoek doen naar het thema ‘De Warme Wijk’. De werkgroep zal een advies uitbrengen aan de gemeente over de Transitievisie Warmte en over de concrete uitwerking voor de verschillende buurten in De Pijp.

De werkgroep komt één keer in de zes weken bij elkaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 maart bij de co-creatieplek Zuid.

Heb je interesse om mee te doen met de werkgroep? Stuur dan een mailtje naar info@duurzaamindepijp.nl.