Wijkcentrum de Pijp

Wijkcentrum De Pijp blijft open!

Wijkcentrum de Pijp is voorlopig gered. Een amendement om de begroting voor 2021 aan te passen kreeg steun van GroenLinks, SP, Bij1, CDA, Partij voor de Dieren en PvdA. Door deze meerderheid in de gemeenteraad kan Wijkcentrum de Pijp in ieder geval volgend jaar door.

De meerderheid in de gemeenteraad is er mede gekomen dankzij heel veel steunbetuigingen en acties van bewoners, lokale ondernemers en organisaties in De Pijp en daarbuiten. Hierdoor is het in de gemeentelijke begroting vrijgemaakte bedrag weliswaar kleiner dan nu, maar wel groter dan verwacht en kan het Wijkcentrum er het komend jaar weer de schouders onder zetten voor een leefbare, duurzame, verbonden en mooie wijk en stad!