Stef1200600

Stefanie Jansen

 

"Voor een concreet idee kun je vrij makkelijk subsidie aanvragen bij de gemeente"

Stefanie Jansen
Voor een concreet idee kun je vrij makkelijk subsidie aanvragen bij de gemeente
Stefanie Jansen woont met haar drie zonen in een appartement met uitzicht op het Sarphatipark. Ze is onder andere coördinator bij Wijkcentrum de Pijp, betrokken bij Cocreatieplek Zuidpunt en co-auteur van het boek Cocreatie Revolutie: 7 principes voor duurzaam succes. Ook neemt ze deel aan een denktank over duurzaam toerisme in Amsterdam.

Stefanie is opgeleid als sociaal psycholoog en klinisch kinder- en jeugdpsycholoog. Na een korte loopbaan in de kinderpsychiatrie belandt ze bij een marktonderzoeksbureau gericht op kinderen en gezinnen. Daar klimt ze op tot business unit manager. Na een paar jaar wil ze graag marktonderzoek doortrekken naar ‘cocreatie’: organisaties helpen om met hun eindgebruikers en andere relevante partijen samen ideeën te ontwikkelen en uit te voeren.

Omdat haar werkgever hier niet open voor staat, start ze in 2007 als zelfstandig cocreator en begeleidt ze diverse grote cocreatietrajecten voor multinationals. Twee jaar later, tijdens haar eerste zwangerschap, besluit ze zich alleen nog maar in te zetten voor organisaties die een positieve en duurzame bijdrage leveren aan de wereld. 

Overal briefjes in huis

Dit besluit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Als kind is Stefanie al bezig met thema’s als eerlijkheid en duurzaamheid. Zo doneert ze een deel van haar zakgeld aan goede doelen. Ook hangt ze briefjes in huis om de rest van het gezin eraan te helpen herinneren steeds het licht uit te doen en niet te lang te douchen. In de tijd dat ze met haar gezin in Californië woont, doet ze mee aan de “crop swap”, waar buurtbewoners zelf verbouwde groenten en fruit met elkaar ruilen: ‘Ik hoefde zelf nauwelijks meer groenten te kopen’, vertelt ze enthousiast.

Iets doen voor de buurt

Tegenwoordig is Stefanie vegetariër, doet zij haar boodschappen lokaal via Boeren & Buren, koopt de meeste kleding en spullen voor haar gezin tweedehands, gaat op vakantie via Home Exchange en verhuurt haar auto via Snappcar: ‘Van de 200 keer dat ik mijn auto heb verhuurd, heb ik maar één keer een vervelende ervaring gehad.’ 

Stefanie is geboren en getogen in De Pijp en wil graag wat voor haar buurt doen. Haar ideaal is een schone en gezellige buurt, met een compleet aanbod aan buurtwinkels en buurtinitiatieven, zodat je de wijk in principe niet meer uit hoeft. Haar kinderen zijn milieubewust, maken zich druk over de plastic soep en zijn begaan met sociale problematiek. Op eigen initiatief rapen zij zwerfvuil op, geven ze eten aan lokale zwervers en doen donaties aan de Voedselbank. 

Cocreatieplek Zuidpunt

Als Duurzaam in De Pijp een bijeenkomst organiseert over (collectieve inkoop van) zonnepanelen voor bewoners rondom het Sarphatipark, meldt Stefanie zich aan. Later in het traject helpt Stefanie samen met haar zonen om flyers over een vervolgbijeenkomst te verspreiden in de buurt. 

Via Duurzaam in De Pijp raakt Stefanie ook betrokken bij Cocreatieplek Zuidpunt, een plek waar buurtbewoners, ondernemers, ambtenaren en instanties samenwerken om de leefbaarheid en duurzaamheid van de buurt te vergroten. Door het laagdrempelige karakter kan er snel en doeltreffend worden ingespeeld op wat er op dat moment in de buurt leeft. 

Iedere buurt een clubhuis

Zo bleek bij een groep buurtbewoners sprake van behoefte aan gezonde maaltijden. Zuidpunt heeft deze behoefte ingevuld door te veel gekookte maaltijden van welzijnsorganisatie Puur Zuid gratis uit te delen aan gegadigden via de appgroep ‘Red Voedsel in De Pijp’.

Een ander voorbeeld is de uit de cocreatieplek voortgekomen buurtvereniging Gerard Dou. Deze buurtvereniging begeleidt nu in opdracht van het stadsdeel een cocreatietraject met buurtbewoners, ondernemers, gemeente en andere relevante partijen om kortetermijnacties voor de leefbaarheid van de Gerard Doubuurt te ontwikkelen en uit te voeren.

‘Eigenlijk zou iedere buurt een soort clubhuis moeten hebben, waar buurtbewoners en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten om plannen te maken en uit te voeren voor een betere buurt’, aldus Stefanie. 

Tekst gaat door onder de foto.

Stefanie Jansen bij cocreatieplek Zuidpunt. Foto: Studio Huib van Wersch

Buurtbewoners bedenken de beste oplossingen

Buurtbewoners en andere betrokken partijen kunnen gezamenlijk de beste oplossingen bedenken voor buurtuitdagingen. In de buurt is meestal de ervaring en kennis aanwezig om oplossingen uit te voeren. Daarom moeten georganiseerde buurten de vrijheid krijgen om zelf besluiten te kunnen nemen en ideeën te kunnen uitvoeren, vindt Stefanie.

Als de kennis en ervaring ontbreken in de buurt, kan de gemeente ondersteunen. Verder moet de gemeente duidelijke kaders geven. En het is belangrijk dat de buurt en de gemeente goede afspraken maken over het moment waarop buurtinitiatieven geëvalueerd zullen worden en welke criteria hiervoor gebruikt worden. 

Pop-up initiatief in 1971

Stefanie vertelt dat ze onlangs heeft ontdekt dat haar vader al in 1971 in een scriptie het idee heeft beschreven dat buurtbewoners zelf de beste oplossingen bedenken en uitvoeren. De scriptie ging over werkgroep De Zware Pijp in de Cinetolbuurt. Als kersverse vader in De Pijp realiseerde hij zich dat er in de buurt geen enkele speeltuin was.

Uiteindelijk bleken buurtbewoners hier heel goed zelf voor te kunnen zorgen. Lang voordat pop-up initiatieven ‘een ding’ waren, ontwikkelde werkgroep De Zware Pijp in samenwerking met het net opgerichte wijkcentrum tijdelijke speeltuinen op braakliggende terreinen in De Pijp.

Tips van Stefanie

Heeft Stefanie nog tips voor bewoners in De Pijp die een buurtinitiatief willen starten? ‘Voor een concreet idee voor de buurt kun je vrij gemakkelijk subsidie aanvragen bij de gemeente,’ vertelt Stefanie.

Bedenk van tevoren wie belang heeft bij dit idee en wie er mogelijk dwars zou kunnen gaan liggen. Vraag mensen in het beginstadium al wat ze van je idee vinden en wie je er nog meer bij zou kunnen betrekken. ‘Modder vooral niet te lang alleen aan’, benadrukt Stefanie, ‘doe het samen, want niemand heeft alle kennis en vaardigheden zelf. Benader bijvoorbeeld ook het Wijkcentrum met je idee; misschien zijn er nog andere potjes waar je eventueel gebruik van zou kunnen maken.’

‘Verder moeten buurtbewoners natuurlijk weten waar je mee bezig bent. Zorg dat je idee bekend wordt in de buurt, vertel zoveel mogelijk mensen over je idee en probeer zoveel mogelijk belanghebbenden erbij te betrekken.’ 

Samen kunnen we alles

Stefanie gelooft dat we naar een cocreatieve samenleving gaan waar buurtbewoners en andere betrokkenen gezamenlijk initiatieven voor een betere buurt bedenken en uitvoeren. Stefanie: ‘Van de overheid moeten we het steeds minder hebben. Community-vorming is essentieel, want samen kunnen we alles.’ 

Handige links en informatie

Foto’s: Studio Huib van Wersch